Zulmün adıdır Gazze

Zulmün adıdır Gazze
24-04-2024

Zulüm nedir? Diye sorulacak olsa sadece Gazze’dir denilebilir.

En çok insan haklarından, kadın haklarından, çocuk haklarından, hayvan haklarından doğayı koruma haklarından bahsedildiği ve bu eksende yaşamın düzenlediği bir devirde, çığlıklarına sessiz kalınan yerdir Gazze…

Çağdaş, ilerici, hakkaniyetçi geçinen insanların kadın çocuk, yaşlı gencin aylarca bombalarla katledildiği yeri görmezden gelen yerin adıdır Gazze…

Sözüm ona savaşlarda bile hastanelerin korunması gerektiğini iddia edenlerin, hastaneleri hastaların başına yıkanlara seyirci kaldığı yerdir Gazze…

Kendi ülkelerinin kedisine, köpeğine bile zarar geldiğinde kıyameti koparanların onbinlerce masum insanın öldürülmesine, katledilmesine sessiz kaldığı yerdir Gazze…

İnsan Hakları Evrensel beyannamelerini savunup bu vesile ile ülkelerin altını üstüne getiren insan hakları savunucularının katliamlara sessiz kaldığı yerdir Gazze…

 Gazze mazlum, Gazze hüzünlü, Gazze çaresiz, Gazze kimsesiz, Gazze sahipsiz…

Tek sığınağı Allah olan yerdir Gazze…

“Medeniyet” adı altında, insanlara “Adalet” götürdüğünü iddia eden süper devletlerin katliamlara sessiz kaldığı yerdir Gazze…

Sessiz kalmak ne demek, zulmü yapan İsrail’i koruyan, kollayan, yanında yer alan, destekleyen ve kendisine karşı kullanılan yerdir Gazze…

İnsan hakları savunucusu Medeni geçinen Avrupa Devletlerinin, Amerika’nın, İngiltere’nin göz göre göre yapılan katliamlara seyirci kaldığı, göz yumduğu, yerdir Gazze.

Keşke sessiz kalmakla yetinseydiler…

Ama öyle değil, açık açık tüm güçleriyle zalim, kana doymaz, soykırımcı cani İsrail’in yanında yer alarak yaptığı zulümleri desteklemekle, onları korumakla, zulmün yanında yer almakla, ekonomik ve silah gücüyle sahip çıkmakla zulmün en büyüğünü gerçekleştirdikleri yerdir. Gazze…

Gazze mazlum, Gazze perişan, Gazze kimsesiz, tek sahibinin Allah olduğu yerdir Gazze…

Kendilerini bile korumaktan aciz sadece Direniş hareketlerinin yanında yer alabildiği, kendilerini korumaya güç getiremeyenlerin sahip çıkmaya çalıştığı yerdir Gazze…

Yönetimleri İsrail’le işbirliği içinde olup sözle israil’in karşısında olduğunu söyleyenlerin insafına terk edilen yerdir Gazze…

Ekonomik ticaretlerini sürdürmelerine rağmen sadece zulme karşı haykıran cılız seslerinin sahip çıkabildiği yerdir Gazze…

Sözüm ona Müslüman Devletlerin perde arkasında zalim İsrail’in yanında yer aldığı yerdir Gazze…

Şu yirmi birinci asırda aylardır üzerine sayısız bombaların yağdırıldığı, kırk binin üzerinde insanın öldürüldüğü, çocukların hedef alınarak katledildiği, hiçbir canlının yaşamasına müsaade edilmediği, yerdir Gazze…

Evlerin, binaların, yolların yok edildiği, elektrik, su ve yiyeceğin ulaştırılamadığı yerdir Gazze…

Her şeyin bolluk içinde olduğu bir zamanda, insanların açlıktan ve susuzluktan göz göre göre ölüme terk edildiği yerdir Gazze…

Açlığın, susuzluğun, korkunun kol gezdiği, masum ve mazlumların yok edildiği yerdir Gazze…

Her ne kadar dünya insanları sesleriyle, gösterileriyle, yürüyüşleri ile yanlarında yer alsalar da, Dünya Emperyalist Ülkeleri ve Uşaklarının tüm güçleriyle ona karşı İsrail’in yanında yer aldığı yerdir Gazze…

Onlar için en çok gösteri ve edebiyat yapılmasına rağmen, yapılan zulme karşı bir şey yapılamayan yerdir Gazze…

Müslüman ülkelerin sahipliğini sadece ses ve sözleriyle dile getiren ardından da ekonomik menfaat için “Bire altı aldıklarını” iddia ederek zalim İsrail’le işbirliğini sürdürmekten kaçınmayanların dostluğuna muhtaç kalan yerdir Gazze…

Aylarca bomba atan jetler için yakıt satmaktan kaçınmayan, ardından da “Turizm uçakları için yakıt sattık” diyebilecek kadar çıkar ve menfaat için yüzsüzleşebilen sahte kahramanların sahip çıktığı yerdir Gazze…

İnsanların çıkar ve menfaat için insanlık adına her şeyi ayaklar altına alabildiği yerdir Gazze…

Evet, Gazze Mazlum, Gazze sahipsiz, Gazze kimsesiz…

Sadece ve sadece ‘tek sahibi Alemlerin Rabbi Allah’ olan yerdir Gazze…

Elbette Rabbül alemin züntikamdır. Ama, aynı zamanda zalimlere mühlet de verendir.

Şüphesiz; Allah’ın zalimlerden zulümlerinin hesabını soracağı vakit çok yakındır.

Wesselam

 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?