EŞREFÜL MAHLUKAT İLE ESFELÜL MAHLUKAT ARASINDA İNSAN

EŞREFÜL MAHLUKAT İLE ESFELÜL MAHLUKAT ARASINDA İNSAN
29-12-2021

Eğitimde etkin olan bir zatı muhterem yapmış olduğu bir konuşmada “EŞREFÜL MAHLUKAT”tan söz açınca dikkatimi çekti.Eşrefül Mahlukatın ne olduğunu merak ederek kimler Eşrefül Mahlukattır? Diyerek araştırmaya başladım.

Mesela Yalan atanlar, sözlerinde durmayanlar, emanete ihanet edenler, hak ve hukuka riayet etmeyenler, insanlar arasında ayrımcılık yapanlar, güç ve otoritelerini baskı aracı olarak kullananlar, çalışanlarının emeklerini yok sayıp ekmeklerine göz dikenler, devletin tanıdığı hakları iç edip engelleyenler…

Toplum içinde elemanlarına küfredip rencide ederek aşağılayanlar. Hukuku ayaklar altına alanlar...

Suçluları koruyup kollayarak suçsuz ve masum insanları suçlamak için her türlü hile, desise ve oyunu oynamaktan geri durmayanlar…

İnsanları iş ve güçlerinden etmek için birçok iftirada ile kumpas, komplo kurup suçlamaya kalkışanlar.

Güç ve otoritelerini kullanarak suçsuz insanların görevlerini sonlandıran, ekmeklerini baskı ve zorbalıkla gasp etmeye kalkışanlar, bu doğrultuda her türlü yola başvurmaktan kaçınmayanlar.

Onlara “Allahtan korkun, zulmetmeyin, iftirada bulunmayın” denildiğinde “Bizler iddia da bulunanlarız.” Diyerek zulümlerinden geri durmayanlar…

Allahtan korkun fitne ve fesat çıkarmayın.” denildiğinde de “Bizler ıslah edenleriz.” Diyerek hak ve batılı birbirine karıştıranlar,

Allah var, ahiret var, hesap var” denildiğinde tüm bunlara iman ettiklerini söylemelerine rağmen zulüm ve zorbalıklarına devam edenler ve daha bunun gibi onlarcasını sayabileceğimiz şeyler ile EŞREFÜL MAHLUKAT olunur mu?diye merak edip araştırınca Allah’ın indinde tanımlanan Eşrefül Mahlukatın hiçte bu tariflere uymadığını gördüm.

Meğer EŞREFÜL MAHLUKAT olmak için “Çok okumak ve çok bilmek” değil aksine “Hak ve Hukuku gözeterek adil yaşamak” gerektiğini öğrendim.

Nereden mi? Tabi ki Alemlerinrabbi olan Allah’tan, onun kitabından ve onun Resulünden

Sonra gördüm ki EŞREFÜL MAHLUKATolmak; Allah’a, peygamberlerine, kitaplarına, ahirete ve hesap gününe iman edip salih amel işlemekle gerçekleşiyormuş…

EşrefülMahlukat” demek “Yaratılanların en şereflisi” yani yeryüzünde Allah’ın temsilcisi/halifesi olmak anlamına geliyor. Bu nedenle EşrefülMahlukat yani Yaratılanların en üstünü olmak için yaşadığı ortamı, cennete çevirmek gerekiyor.Çünkü o, yeryüzünde Allah’ın halifesi/vekili/emanetçisi ve Hz. Muhammed (S.A.V.)’in ümmetinin bir üyesidir.

Kur’an ve sünnetin ifadesiyle;
O, bir Muvahhiddir, Müttakîdir, Şükreden bir şakirdir. Mütevazıdir. Mütevekkildir.Mü’minlere karşı yumuşak huylu, şefkatli ve merhametlidir. Zalimlere karşı onurlu ve şiddetlidir. Gerektiğinde affedici ve bağışlayıcıdır. Emin ve güvenilirdir.

Baskı, zulüm ve haksızlıklar karşısında korkmadan, çekinmeden mücadele eden, bu uğurda başına gelenlere karşı sabredendir. Hak için, adalet için zarar görse bile korkmayan çekinmeyendir. Bu uğurda canı bile gitse yılmayan, yorulmayan, hakkı tutup kaldıran, haksızlığa karşı duran, zalimlere boyun eğmeyendir.  Her türlü iftira ve tuzakları boşa çıkarandır.

Eşrefül Mahlukatlar; Yalan ve iftiralarla kalplere vesvese vererek insanları ve toplumu kandıran, aldatan, yalan yanlış sözlerle XENNAS olan Şeytan ve yandaşlarını kendine düşman edinen, onlara karşı duran, meydan okuyan, ilahi rızanın peşinde koşan hakperestlerdir.

Eşrefül Mahlukat; Makam, mevki, şan, şöhret, para, pul, sevdalısı olmayandır. O, sadece Allah’a yakın, şeytana ise uzak durandır. Kur’an ve sünnetin izinden gidendir.Kardeşine HASED etmeyendir. İftira ve yalandan kaçınan, uzak durandır.

Aynı zamanda iffetlidir. Yaşantısında ölçülüdür. Fedakârdır. Temiz ve pâktır. Su-i zandanuzaktır. Her an yaradandanbağışlanma ve af dileyendir. Birleştirici ve kaynaştırıcı olandır.

Bir takım makam sahiplerini, din adamlarını rabler edinmeyen, putlaştırmayandır.

Toplumfertlerine eşit davranan, adaleti bırakmayan, dürüst olan, dürüstlerle hareket eden, kibirden uzak ama gururlu olandır. Zalimlerle değil, Allah ile dost olandır. Makam ve mevki budalası olup firavunlaşmayandır.

 Allah ile aldatmayan, onunla aldatanlardan aldanmayandır. Her şeyden önce Eşrefül Mahlukat olmak İnsan olmaktır. Aynı zamandamü’min olmaktır, Müslüman olmaktır. Eşrefül Mahlukat; Yer yüzünde bozgunculuk yapmayan, fitne ve fesat çıkarmayandır.
Heva ve hevesinin ve de şeytanın vesveselerinin esiri olmayandır.

Bundan sonra öğrendim ki bunları yerine getirmeyen EŞREFÜL MAHLUKAT değil belki ESFELÜL MAHLUKAT’tır. Bir başka deyişle yaratılmışların en şereflisi yerine Yaratılmışların en sefili, en aşağılığı, en ilkesizi ve en insanlık dışı olandır.

Anladım ki EŞREFÜL MAHLUKAT ile ESFELÜL MAHLUKAT arasındaki fark; okumak ve bilmek değil,esas olan “Allaha iman edip dosdoğru yaşamaktır.

Gaipten gelen sese kulak verince o ses;

Ey iman edenler! Yapmadığınız şeyleri neden söylersiniz? Yapmadığınız şeyleri söylemeniz Allah’ın indinde en büyük günahlardandır.” Diyor.

Selam ve dua ile…

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?