Ey alemlerin rabbi

Ey alemlerin rabbi
13-03-2024

Ey Alemlerin rabbi, yerin göğün sahibi,

Bu mübarek Ramazan ayı hürmetine Kutsal Kudüs ve Mescidi Aksa için ellerini sana açıp dua da bulunuyoruz. Ellerini sana açan tüm kullarının dualarını kabul eyle. Ya Rabbi…

Ey Rabbimiz!

Filistin ve Gazze de zulme uğrayan, öldürülen, katledilen, aç susuz bırakılan mazlumlar için sana dua ediyor, sana el açıyor, sana yalvarıyoruz. Mazlum Filistin halkına yapılan bu zulümlere bir son ver. Onları koru, onları muhafaza eyle, onlara yardım eyle…

Bundan önce de koruyup kolladığın Hz. Nuh gibi, Hz Musa gibi, Hz Şuayb, İdris, Salih ve son Peygamber Hz Muhammed (sav) gibi onları da koruyup kolla, sıkıntılarını sona erdir, onlar için hayırlı çıkış kapıları nasip eyle Allahım…

Ey güç ve kudret sahibi olan Allahım…

Hz. Musa’ya ve beraberindekilere denizleri yararak rahmet eylediğin gibi Filistin ve Gazze halkına da denizlerden, karalardan ve havadan çıkış yolları nasip eyle ya rabbi…

Hz. Musa'yı ve beraberindekileri Firavunun zulmünden nasıl kurtarıp yeryüzüne hâkim kılmışsan Filistinli Mazlumları da aynen öyle kurtar. Hor görülüp ezilmekte olan kardeşlerimizi de bereketle do­nattığın yerin doğularına ve batılarına mirasçı kıl Ya Rabbi…

Ey Alemlerin Rabbi, yerin göğün ve ikisinin arasında olanların Rabbi Allahım…

Siyonist İsrail Devletini yaptığı zulüm ve katliamlar nedeniyle kahr u perişan eyle, güçlerini dağıt, otoritelerini yıkıp yok et, eli silah tutan tüm güçlerini yok eyle, otoritelerini darmadağın eyle Allahım…

Ey Alemlerin Rabbi, kâinatın sahibi, bir olan, tek olan Allahım!..

Bundan önce kullarına zulmeden Hz. Nuh’un kavmini tufanla helak ettiğin gibi.

Zulümleriyle haddi aşan Ad kavmini rüzgâr ve kasırgalarla kurumuş birer kütük gibi yerlerinden söküp atarak helak ettiğin gibi…

Nemrud ve kavmini bulutlar halinde yağan sivrisinek sürüleriyle kanlarını emdirerek öldürttüğün ve bilhassa zulmün elebaşısı Nemrudun burnundan giren bir sivrisinekle başını parçalattığın gibi,

Semud kavmini yeryüzünde bozgunculuk ve fesat çıkarmaları nedeniyle Sabah vaktinde o korkunç sesle birlikte şiddetli bir sarsıntı, gök gürültüsü ve yıldırımla birer kütük misali diz üstü çöktürerek helak ettiğin gibi…

Lut kavmini yaptıkları o kötü fiillerinden dolayı şehrin altını üstüne getirerek, üzerlerine balçıktan pişirilmiş kat kat taşlar yağdırarak helak ettiğin gibi…

Hz. Şuayp’ın kavmini bozgunculukları nedeniyle müthiş bir sarsıntı ile sarsıp, korkunç seslerle yakalayıp, yurtlarını alt üst ederek dizüstü çökerttiğin ve sanki hiç oturulmamış hale getirerek helak ettiğin gibi…

Sebe halkını zulümleri nedeniyle efsanelere çevirip darmadağın ettiğin gibi…

Tubba ve Ress kavmini işledikleri hadsiz ve haksız suçları nedeniyle helak ettiğin gibi…

Firavun'un saraylarını yıktığın, Firavunu ve Askerlerini denizlerde boğduğun gibi.

Ebrehe ve ordusunu ebabil kuşlarının balçıklı taşları ile helak ettiğin gibi…

Siyonist İsrail ve hamisi Amerika,yı da  kahr u perişan eyle. Bundan önce zulmeden kavimlerin başlarına ne getirdiysen aynısını eksiksiz, kesintisiz ve bihakkın tamamını kullarına zulmeden bu kavimlerin başına getir. Katliamlarda yer alan, desteği olan ve hoş görenleri helak eyle Allahım…

Bizler; Zulm üzere kurulmuş bu düzen içersin de elleri kolları bağlı biçareleriz. Gücümüz, kuvvetimiz, imkanlarımız bu kardeşlere yardıma yetmiyor Yarabbi...

Sen sesimizi işit Filistinli kardeşlerimize yardım eyle Allahım…

Bu mübarek Ramazan Ayı hürmetine ya bizlere bu zalim güçlere karşı duracak güç ve kuvveti nasip eyle. Veya yeryüzün ve gök yüzünde haddi ve hesabı bilinmeyen askerlerinle bu Zalim ve kafir güçleri bundan önce helak ettiğin kavimler gibi helak eyle Allahım…

Senin hikmetinden sual olmaz. Kuşkusuz bunda, sab­reden, şükreden herkes için ibretler vardır. Amma And olsun ki zaman bu İblisler hak­kındaki zannını doğru çıkardı, İnanan bir gruptan başka herkesi hakimiyetleri altına aldılar

Sen; bu iblisler ordusunun ya güç ve kuvvetlerini dağıt, yok et veya bizlerin ruhunu da mazlum kardeşlerimizle birlikte alarak dünyayı zalimlere cehennem eyle Allahım…

 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?