Gençlik Programları Gençleri İfsat Ediyor

Gençlik Programları Gençleri İfsat Ediyor
24-08-2022

   Şu gece yarılarına kadar yapılan isimleri “Gençlik Programı” olan gece eğlenceleri halkın hiçte hoşuna gitmiyor.Bilesiniz…

   Batman Belediyesigençlere hizmet için 25 konser adı altında bir çalışma başlattı. Kültür Sanat etkinlikleriadı altında düzenlenen bu konserlerle halka hizmet edildiği sanılıyor. Maalesef durum hiçte hizmet değil.

   Batman halkınınçok büyük hizmetlere muhtaç olduğu bir gerçek. Ama halkın ve bilhassa gençlerin geceleri parklarda bir araya gelerek konser dinlemeye ihtiyaçları yok. Aksine bu durum sıcak yaz gecelerinde biraz nefes almak için parklara doluşan aileleri rahatsız etmekten başka bir şey değil.

   Gece park konserlerinin halkı eğlendirdiğini düşünmek pekte doğru değil. Çünkü halkın büyük bir kesimi bu bahanelerle çocuklarının geceleri yalnız kalmalarını hoş karşılamıyor. Günümüzde her türlü sosyal etkinliğin dijital, bilişim ortamında çok kolay ulaşıldığı bir dönem de bu tür eğlenceli müziklere pekte ihtiyacın olmadığını söylemek yanlış olmasa gerek. Hele bir de devlet eliyle ücretsiz sunulan bu konserlere pekte halkın rağbeti olmuyor.

   Aksine büyük bir çoğunluk bu durumdan çok rahatsız. Bilhassa bu etkinliklerin Muhafazakar olduğu iddia edilen, bir iktidarın, yöneticileri tarafından bir program olarak sunulması hiç te hoş karşılanmıyor.

   Halkın büyük bir kısmı tarafından gece yarıları parklarda sunulan bu tür konserlerin toplumu ifsat etmeye, bozmaya, ahlaksızlaştırmaya yönelik olarak yapıldığı düşünülüyor.

  Bu açıdan bakıldığında bilhassa devletin kaynakları kullanılarak gerçekleştirilen bu tür programların halkın pekte sevgisine karşılık gelmiyor. Aksine Kayyum olarak atanan Belediye yetkililerinin hakları olmadan, halka hizmet için ayrılan paraların çarçur edilmesi nedeniyle anti propagandaya dönüşüyor.

  Halkın seçim ile seçtiğine rağmen zabtedilen makamların “sanatçı” adı altında dışarıdan getirilen organizasyonlara  peşkeş edilmesi hiçte hoş karşılanmıyor. İçten içe bir nefret doğuruyor. Bir başka deyişle halkın seçimi ile gelen yönetimlere “iyi yönetemiyorsunuz”deyip yönetime getirdikleri elemanlar vasıtasıyla devlet sermayesinin çarçur edilmesini hiçte iyi karşılanmıyor.

  Halkın sermayesininulufe olarak dağıtması, zaten bölgede zayıflayan iktidara bu tür çalışmalarla daha da zayıflaması için fırsat sunuyor. İktidarı sevmeyenlerin eleştirileri için her biri birer koza dönüşüyor. Böylelikle iktidarın daha çok zayıflaması için fırsat sağlanmış oluyor.

  Ne yazık ki bu tür Gençlik konserlerinin halk indinde hiçbir artısı yok, bir karşılığı da yok. İktidara olumsuzluk vermekten başka…

  Belediyenin gelirlerinin birilerine peşkeş çekilmesinden başka hiçbir faydası olmuyor.

Şimdi sormak istiyorum. Bu organizasyonları yapanlar hiç mi halkın düşüncelerini göz önüne almıyorlar? Hadi diyelim ki halkı adam yerine koymadılar –(ki zamanı gelince halkın kimi nasıl adam yerine koyulması gerektiğini öğretir.)- ve de “Beni halk seçmedi!Ben kendi çalışkanlığım, zekam, kabiliyetim ve işbilirliğimle geldim!” diye düşünsünlero zaman da bunları söyleyenler her türlü eleştiriyi göz önüne alarak onları buraya getirenlerin onlardan bunun hiç mi hesabını sormayacak sanıyorlar? Yoksa sırası geldiğinde iktidarın bunların hesabını hiç sormayacağını mı düşünüyorlar? Hadi iktidar hesap sormadı… 

  Peki, Allah bu yapılanların hesabını hiç sormayacak mı?

  Ben bu gün buradan açık açık ve net olarak söyleyeyim, birileri de not alsın.

  Belediyelerin; halkın hizmeti için oluşturulan bütçelerini bu tür toplumu ve de bilhassa gençliği ifsat edecek, bozacak, yoldan çıkarak, ahlaksızlaştıracak, hayâ ve edepten uzaklaştıracak program ve projeler için kullanmaları halkın, toplumun ve de iktidarı sevenlerin hiçte hoşuna gitmemektedir. Bilesiniz...

  Nedenini söyleyeyim.

  Birincisi o koltuk ve yönetim yerleri sizlerin kendi başarı, çalışma, gayretlerinizle elde edilmedi. En önemlisi de halkın sizi sevdiği, tercih ettiği, sizi kendilerine temsilci seçtiği için verilmedi. Aksine halkın kendilerini seçmelerine rağmen, yönetimi halkın çıkar ve faydalarına göre yapmayanların yerine, halka daha iyi, daha güzel, daha faydalı hizmetler sunulması için KAYYUM’a teslim edildi. Emanet edildi. Hizmetlerin Kayyumun belirlediği yöneticiler tarafından yürütülmesi istendi ki halk daha çok memnun kalsın, razı olsun, “iyi ki bu yapılmış” denilebilsin, diye yönetime getirildiniz.

  Hal bu iken, günümüz ekonomik dar boğazında, devletin sizlere sunmuş olduğu kıt imkânları sizler kalkıp gençleri ifsat eden, gece yarıları buluşturan, bir araya getiren, yolsuzunun, arsızının, hırsızının, keşinin, ahlaksızının bir araya gelmesi için ortamlar oluşturan konserlere, eğlenmekten uzak eğlencelere kullanmaya kalkışırsanız bu millet elbette sizleri sevmeyecektir. Aferin demeyecektir. Sizleri buralara getirenleri de sevmeyecektir. Sizlere bu imkânları sağlayanları da sevmeyecektir.

  Eğer gerçekten milletin sizleri sevmesini istiyorsanız halkın ve toplumun faydasına olan, onların ihtiyaçlarını karşılayan hizmetlerde bulunun.

  Takvalı bir toplumun oluşması için devletin kaynaklarını seferber edin. Halkın sermayesini bu uğurda kullanın.

  Bir ikinci nokta ise bu tür konserler için çok büyük paraların harcanıyor olmasıdır.

Sanatçı ve konserlere ne kadar para harcanıyor bilmiyorum. Ama sadece orada birkaç saatliğine kurulan bir platformun parasının bile dudak uçuklattığını biliyorum. Her bir Organizasyona harcanan paraların çok büyük meblağlara ulaştığı ortada…Her birini 25 le çarptığımız zaman büyük bir sermaye ediyor. İşte bu nedenle Belediyelerin halka hizmet için ayrılan bütçeleri bu tür etkinliklerle çarçur etmeleri açık ve net olarak söyleyeyim ki hiç kimseyi memnun etmiyor. Yapılanlar tek kelimeyle “israf”olarak görülüyor.

  Yarın sandıklara gidildiğinde iktidara muhabbetin yansımadığı sonuçların ortaya çıkmasının en büyük sebeplerinin devletin halk için ayırdığı sermayenin halkın hizmetinden çok bu tür programlara harcanmış olmasının payının büyük olacağı muhakkaktır.

  Parklara namaz için bir mekan yapamayanların yine aynı parklara bir gece de milyonlar harcayabilmelerinin mantığını anlayamıyorum…

  Şunu unutmayalım ki “Hepimiz çobanız ve hepimiz maiyetimize verilenlerden sorumluyuz.” Alemlere rahmet olan Hz. Peygamber (sav)…

  Vesselam…

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?