İnsan Hakları Beyannamesi

İnsan Hakları Beyannamesi
19-10-2023

İnsan hakları beyannamesi Birleşmiş milletler insan hakları komisyonunun 10 aralık 1948'de 30 maddelik olarak kabul edilen bir bildiri dir.

Temel insan hak ve özgürlüklerini çok güzel tarif eden ve olması gereken maddelerden oluşuyor.

İdealist gençler ve eğitimli insanımızın can siperane savundukları ve bazen bedel ödedikleri BM nin bu kararı; insan hakları konusunda mükemmel hakları ihtiva eder.

Her yerde ve herkes tarafında bilinmesi için şehirlerimizde heykelleri yapıldı

Adına paneller, sempozyumlar verildi.

İsmine ve içeriğine bakıp da çokça sevindik.

İnsan hakları ihlalleri olmayacağını hayal ettik.

İhlaller olursa BM bunu kabul etmeyeceğini gerektiğinde güç kullanacağını zan ettik.

Ne zaman ki güçlü olan bu ihlalleri yapınca işin foyasi ortaya çıktı.

Halepçe'de, Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de, Rüvanda'da... insan hakları ihlallerine seyirci kalındı.

Seslerini duyan pek olmadı.

Ukrayna halkı için kısmen de olsa duyan olmuş maddi destek de verilmiştir.

İnsan hakları ihlallerine İsrail vatandaşları maruz kaldığında işin rengi ve tepkisi değiştiğini görüyoruz.

Diğer ülkelerdeki insan haklarında üç  maymunu oynayan yani görmedim, duymadım bilmiyorum diyen ABD, İNGİLTERE ALMANYA ve benzeri ülkeler; gözleri açıldı, kulakları duydu ve olaydan da haberdar oldular.

Buda bize şunu gösteriyor ki BM. Veya AB. Devletlerinin insan hakları ile tepki ve destekleri;

Bininci derece Yahudi halkının haklarını korumakta.

ikincisi Yahudiye hizmet eden insanların haklarını korumakta.

Gerisi ise Yahudilerin çıkarına olacak haklar için kınama veya üç maymunu oynama.

Bir gazetecinin "İsrail çocukları öldürüyor..." sorusunu ABD başkan sn Jön Biden; "seni duymuyorum" cevabı vermesi olayı özetlemektedir.

Onun için insan hakları beyannamesi veya AB insan hakları yasaları Tüm insanları kapsayan anlaşmalar değildir.

Sadece halkı Müslüman olan ülkelerde değil dünyanın farklı ülkelerinden insan hakları ihlalleri olur, BM kurucu üyelerinin çıkarları yoksa pek"duyan" olmaz.

ABD politika yorumcusu JİMİ DORE katıldığı bir programda "asıl teröristin ABD" olduğunu beyan ile "Ortadoğu'da yüz binlerce Müslümanı katıl ettik, aynı şeyi Afganistan'da yaptık.

Ukrayna'da vekalet savaşını yürütüyoruz...

Düşmanımız Çin, Rusya değil...

Ülkemizin yüz milyarlarca ve trilyon dolar çalan askeri-sanayi kompleksi dir."

Bu ikili Kimin güdümünde?

İnsan hakları bahane.

Dünyayı bir birine düşüren askeri-sanayi işbirliği şahane.

Selam ve dua ile

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?