KAYYUM NEDEN ATANIR

KAYYUM NEDEN ATANIR
28-09-2021

Mütevazi insan cömerttir. Cömert insan, merhametlidir. Merhametli insan, yaratılanlara hizmet etme sevincini yaşar. Bu da rabbin rızasına vesile olmanın yoludur.

Her şey insana hizmet üzere yaratılmıştır. Yani var olan her şey insan içindir.

Hakikat; İlahi ibadetin temeli, her şeyin insana hizmeti üzere kaimdir. Yeryüzünün en kutsal varlığı insandır. Ve her şey insanlığa hizmet içindir.

Beşer; çıkar için değil, sırf ilahi rıza için insanlara hizmette bulunduğunda hiç şüphesiz Hakka hizmet etmiş olur. Böylelikle insanlık için yaptığı hizmette Hakkın rızasını kazananlardan olur. Bir şartla ki o da yaradanını tanımasıdır. Yaradanını tanımayan tabi ki yaradanı razı etmek gibi bir derdi olmaz.

Kişi kibirlenip, böbürlenerek rabbe karşı büyüklük taslarsa emekleri kazançlarıyla sınırlanır. Rabbine karşı büyüklenerek nankörlük eden ve onun büyük azametini tanımayanlar,  Nemrut ve Firawun misali azgın asilerden olurlar. Yaptıkları hizmet hak için olmaz. Bu nedenle hakka hizmet hakka teslimiyetten geçer.

Hal bu iken “Halka hizmet, hakka hizmettir.” Şiarı; temelde yöneticiliğin, genelde Devlet yönetiminin, özelde ise Belediye Yöneticiliğinin temel ilkesi olarak önemsenir.

Hak için yola çıkıp, hakkı çıkar ve menfaatlerine alet edenleri bunun dışında tutuyoruz. Onların hesabı hem Allah indinde hem de kulları indinde rezillik ve rüsvaylıktır.

Belediyecilik; Halkı sevmenin halka hizmetten geçtiği bilinciyle yapıldığında Hakka hizmet edilmiş olur.

Batman Belediyesi iki dönemdir KAYYUM YÖNETİMİ ile yönetilmektedir. Bunun halkımız için ortaya koyduğu sonucu iki yönden el alabiliriz.

İlki; Yönetim şeklidir. Halkın çoğulcu sistemle kendi kendisini yönetmesi yani serbest ve hür irade ile yapılacak seçimler tercih edilen ve önemsenen yönetim şekilleridir. Cumhuriyet yönetimi olarakta adlandırılan bu yönetim şekli halkın yönetimde etkili olması açısından önemlidir. Bu yönetim şekli doğru ve yerinde uygulandığında halk tarafından benimsenmektedir. Yeter ki seçmen hiç bir şekilde baskı ve zorlama altında bırakılmasın. Bu aynı zamanda bizimde tercih ettiğimiz yönetim şeklidir.

KAYYUM YÖNETİMİ ise esasında seçilmiş bir yönetimi bertaraf ederek bir nevi devlet gücü ile yetkileri ele almaktır. Bu nedenle tercih edilmeyen bir yönetim tarzıdır. Zorunluluktan doğmuştur. Hem devletin yönetim modeli açısından hem de halkın seçim özgürlüğü açısından istenen bir yönetim şekli değildir.

Madem hem devlet ve hemde halk tarafından benimsenmemektedir. O halde neden istenmeyen bu yönetim şekli uygulanmaktadır? Neden böyle bir yönetime gidilmektedir?

Sebep nedir?

Aynı devlet içerisinde aynı kanun ve yasaların hüküm sürdüğü bir belde de aynı halka hizmet eden bir iktidar, neden halkın seçimiyle gelmiş bir Belediye Yönetimini uygun görmeyip devletin yetki ve gücüyle Yönetimine el koymaktadır?

Asıl dananın kuyruğunun koptuğu yer burasıdır.

Bu soruya cevap bulursak bu nedeni de çözebiliriz.

Yazımızın devamını bir başka yazıya bırakıp, selam ile ayrılalım...

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?