KRİZ VE FIRSAT ARASINDA KAYYUM YÖNETİMİ

KRİZ VE FIRSAT ARASINDA KAYYUM YÖNETİMİ
30-09-2021

 “Kayyum’un tanımı “Usulsüzlük yapıldığı belirlenen kurumlara devlet el koyduktan sonra atanan yöneticidir.” Denilmektedir.

Devlet; bekası altında bulunan bir beldenin; istediği şekilde yönetilmemesi veya kendi idaresine zarar verici bir unsur tespit etmesi halinde, isteklerini yerine getirecek yöneticileri atayabilmektedir. Bu uygulama devlet bekası için elzemdir.

İster kabul edelim, ister kabul etmeyelim, “Her devletin bekasını sürdürmek için yönetim içinde kendisine zarar verecek unsurlara karşı tedbir alma hakkı vardır. ”Fakat bu hak, kanunla sınırlı ve hakkaniyete uygun olmasıdır. Hakkaniyet ise Adaleti gerektirir.

Görünen o ki; güzel kentimizde iki dönemdir bazı işler devletin istediği gibi yürütülmemektedir. Be nedenle de KAYYUM atanmaktadır. Bunun haklı veya haksız olması ayrı bir mevzudur.

Bizler; Kayyum Yönetiminin “Halk için bir fırsat mı yoksa bir kriz mi?” olduğunu değerlendirelim.

Batman büyük şehirdir. Tabi ki kısa sürede çok göç alarak büyümesi birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Şehrin altyapısı, ulaşımı, plansız yapılaşması, işsizliği, iş alanlarının yetersiz olması, sosyal yaşam alanları, tarım ve sanayi alanında ekonomik kalkınması, her biri büyük birer sorun olarak karşımızda durmaktadır.

Bu sorunların çözümü tabi ki ortak akıl ve güçlü bir yönetim ile gerçekleşebilir. Sıkıntılarımızın en büyüğü Yerel Yönetim ile Devlet Yönetiminin uyuşmazlık göstermesidir. Bu uyuşmazlık çözümsüzlüğün temelini oluşturduğu gibi halka da olumsuz yansımaktadır. Gönlümüzden geçen; Yönetim Ergleri’nin öncelikle hep birlikte ilimizin sorunları ile ilgilenmeleri ve toplum için faydalı ve güzel işler yapmalarıdır.

Üzülerek belirtelim; halk indinde gerçekleşen beraber yaşama kültürü, ne yazık ki yönetim ergleri arasında geliştirilememiştir.

Bu uyumsuzluk her alanda şehrimizi olumsuz etkilemekte hem imar yönünden ve hem de ekonomi ve istihdam yönünden ortak hedefe doğru yol alınamamaktadır. Bu nedenle de sorunlarımız çözüm beklerken maalesef daha da büyümektedir. Sorunlarımızın çözüm yolu, güç erglerinin birlikte hareket etmesinden geçer. Çatışmalar, sürtüşmelere bizlere zarardan başka bir şey kazandırmaz. Üzülerek belirtelim ki bugüne kadar ortak hedefe yönelik bir ortam oluşmamıştır.

Her ne kadar Kayyum Yönetimi istenmeyen durum olsa da bu dönemde Yerel Yönetim ile Devlet Yönetiminin bir el de toplanması Batman ve Batman halkı için aslında büyük bir fırsat doğurmuştur.

Başta şehre nefes aldıracak yol projelerinin uygulanması olmak üzere, çarpık yapılaşmanın önüne geçilmesi, park ve bahçelerin yapılması, alt yapı ve üstyapı sorunlarının çözümü, iş alanlarının açılması, Tarım ve ziraat alanında çalışmaların yapılması, hayvancılığın modern şekilde yapılması, kısacası Sanayi ve ekonomi alanında ilerlemelerin kaydedilmesi halkımızın beklentileri arasındadır.

Her dönemde kronik sorun olan İluh Deresi ve Çevre düzenlemesi, trafik sorunu, imar planı gibi büyük projeler ancak devletin imkânlarının seferber edilmesi ile gerçekleşebilecektir.

Bu imkânların sağlanması Kayyum Yönetimi ile çok daha hızlı ve kolay olacaktır. Nitekim bizim gözlemlediğimiz bu alanlarda çalışmalar başlatılmıştır. Dileğimiz sonuna kadar götürülmesidir. 

Görünen o ki Kayyum Yönetimi olarak görevlendirilen Sayın Valimiz Hulusi Şahin ve Yardımcıları Adnan Yörük, Muzaffer Özkan ve Ali Özkan Bilgili ilimiz için güzel ve faydalı çalışmalara imza atacak, Batman’ın sorunları giderme yönünde kalıcı ve etkin çözümler bulacaklardır. Bu alanda çok güzel projelerle yola koyulmuşlardır.

Bugüne kadar Kayyum Yönetiminden edindiğimiz izlenimler; şimdiye kadar gerçekleştirme imkânı olmayan projeleri uygulamak için seferber olmuş, çözülemeyen sorunları çözmek için büyük bir gayret ve uğraş içerisine girmişlerdir.

Kayyum Yönetimi yaptıkları hizmetlerle halkın nezdinde teveccühe mazhar olmuş, toplumun şükran ve takdirlerine layık görülmüşlerdir.

Bizlerde yapılan çalışmaları takdir ediyor, Vali Şahin ve Yönetiminden daha çok hizmet ve gayret bekliyoruz. Çalışma azminin sürdürülmesini, verilen sözlerin yerine getirilmesini, bundan sonrada güzel, faydalı, istihdama yönelik, işsizliği giderici, İmar ve ulaşım sorunu çözücü, halkın sosyal yaşam alanlarını düzenleyici faaliyetlerin daha da hızlı ve etkin bir şekilde uygulayacağını ümit ediyoruz.

Meseleye bu açıdan baktığımız da aslında Batman Halkı için KAYYUM YÖNETİMİ bir kriz değil, çok büyük bir fırsat olmuştur. Kayyum yönetimi güç erglerinin bir elde olması nedeniyle bizler için büyük bir fırsattır. Fırsatları çok iyi değerlendirmek gerekir. Bu tür fırsatlar belki de yüzyılda bir gelir. Krizleri fırsata çevirmenin bundan daha güzel bir zamanı olamaz. Bizlerde halkımızın yararına olan bu fırsatı çok iyi değerlendirmeli ve üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getirmeliyiz.

Aksi takdirde Batman’ın iç içe geçmiş sorunlarını çözmek mümkün olmayacaktır. 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?