Kürtler neden Filistine sahip çıkıyor

Kürtler neden Filistine sahip çıkıyor
01-11-2023

İsrail’in Amerika destekli katliamlarını görmezden gelip Filistin halkını destekleyen halka karşı tepki gösteren bazı kimseler türedi son zamanlarda.

Kendilerini Kürt halkının yanında gösteren bu kimseler Mescidi Aksa ve Filistin halkına sahip çıkılmasını Kürt haklarına sahip çıkılması ile kıyaslamaya çalışmaktadırlar. Neredeyse Zulüm altında katledilen Filistinlileri hain gösterecekler. “Bize ne Filistin halkından, Kürt halkına yapılanlara bakın siz.” Diyerek Kudüs, Mescidi Aksa ve Filistin halkının direnişine destek olanları eleştirmektedirler.

Öncelikle belirtmeliyim ki değil Filistin de değil dünyanın hangi köşesinde, renkleri dilleri, dinleri ne olursa olsun yapılan hiçbir katliam ve zulme sessiz kalmamız mümkün değildir.

Bununla beraber “Kürt halkı ve Kürdistan için mücadele ettiğini” iddia eden bazı kimseler için “İhanet”le ilgili bazı gerçekleri dile getirmek gerekir.  

Bu kimselerin felsefesi iki temel üzerine kurulmuştur. Birincisi; Kürt halkının diline geçmişine kültürüne, gelenek göreneklerine, yaşam tarzına, örf ve adetlerine kısacası Kürdü Kürt yapan geçmişine ve kimliğine sahip çıkmak ve bu doğrultuda bir Kürt devleti kurmak.

İkincisi Emperyalist Amerika ve Kapitalist, Sermaye çevrelerine savaş açarak dünyayı önce Sosyalist ardından da Komünist bir devlet haline getirmek…

Şimdi gelin hep birlikte bu hedefleri gözden geçirelim.

Kürtler de Allah inancı Hz. Nuh ile başlar. Zerdüştê kal’ın Allah’a daveti ile devam eder. Hz. İbrahim’in izinde yürür. Hz İsa ile Abidler tepesi Tur Abidine yayılır. Son Peygamber Hz Muhammed’in Allaha daveti ile Kürt halkı can u başla Allaha koşar, Müslüman olurlar. O gün bu gündür Kürtler İslam’ın neferleridir. Kültürleri de Allah inancı üzeredir.  

Kısacası Kürt halkı, insanlık tarihi boyunca hiçbir zaman Allah inancından uzaklaşmamış, dinini, düşüncesini, felsefesini, yaşam tarzını Allaha iman etmekten almıştır. Şimdi böyle bir halka, Kültürünü savunmak adı altında Solcu, sosyaşlist, Ateist bir kültürü sunmaya kalkışanlar Kürt halkına ihanet etmiş olmazlar mı?

Sadece soruyorum kızmaya gerek yok. Devam edelim.

Ortadoğu da ve Afrika da Kürtleri iktidar yapan Kudüs’ün Fatihi Selahaddin Eyyubi, İslam sancağı ile Kudüs ve Mescidi Aksa’yı kurtararak bu toprakları Kürt halkının özgür yaşam alanı haline getirmişken, Mescidi Aksa ve Kudüs için mücadele edenleri eleştirmek Kürt halkına ihanet olmaz mı?

Kürt halkının kültürünü Baba Tahırê Ûryan, Eli Heriri, Ehmedê Xanî, Melayê Ciziri, Feqiyê Teyran, Şerefxanê Bidlisî Seyyid Ubeydullahê Nehrî, Mevlana Xalıdê Şehrezor’i, Şeyh Saidê Paloyî, Şex Abduselamê Berzanî, Şêx Mehmudê Berzencî, Saidê Nursiyi Bidlisi gibi ilim, fikir ve aksiyon liderlerinin düşüncesi, fikri, kültürü, yaşam tarzı; Allah ve İslam inancıyla yoğrulmuşken kültürümüze sahip çıkmak adına sosyalist, ateist, fikir ve düşünceleri Kürt halkına Kürdistan kılıfı altında dayatmak Kürt halkına ihanet değil midir?

Yakın tarihimizde Kürt halkına Dersim, Zilan, Sason, Diyarbakır gibi birçok katliam gerçekleştiren, halkımızı yerlerinden yurtlarından eden, birçok alim, bilge ve liderlerimizi hapsedip, idam eden, geriye kalanları sürüp, öldürerek yok eden, dil din ve Kültürlerini yasaklayanlarla işbirliği yapmak, asıl Kürt halkına ihanet değil midir?

Kuruluş felsefesi devrimle başta Kürt halkını akabinde dünyayı Antiemperyalist, Sosyalist, bir devlet haline getirmek için yola çıkanların; bugün Amerika Emperyalist devletinin çıkarları için savaşan lejyoner bir güç haline gelmesi ile ihanet eden ve hain olan kim olur acaba?

Müslüman Kürt halkın, Filistin halkına sahip çıkmasını eleştiren Kürt ve Kürdistan sever geçinenler, Kürt halkının İslami kimliklerini yok edip Avrupa kültürünün mukallitliğini yapmaktan başka bir şey yapmamışken kalkıp Filistinlileri eleştirip, savunanları karalamaları hiçte insaflı olmasa gerek. 

Alfabenin harflerinin bir sürü olasılıklarını kullanarak, bukalemun gibi renk ve kimlik değiştirerek her gün farklı bir mecrada halkının karşısına çıkan ve farklı söylemlerle Kürt halkını yönlendirmeye çalışanların yaptıkları Kürt Halkına ve Kürdistan’a ihanet değil midir?

Netice itibarıyla kimin ihanet içinde kimin de mazlum halkların yanında olduğu tarihte olduğu gibi bugünde apaçık ortadadır.

Kürtleri dünyaya tanıtıp saygı duyar hale getiren Selahattin Eyyubi gibi büyük bir tarihi şahsiyetin Mescidi Aksa ve Kudüs’ü Avrupalı Haçlılardan nasıl kurtarmışsa bizlerde Filistinli kardeşlerimizi korumak ve mirasımız olan Kudüs ve Mescidi Aksa’ya sahip çıkmaktan sorumluyuz.  

Kudüs, Mescidi Aksa ve ehli İman Filistin halkına sahip çıkmak, Kürt Halkının en Aziz ve şerefli görevidir.

Dün antiemperyalist Amerika karşıtı olup Filistin cephesinde İsrail’e karşı savaşanlar, bugün Amerika’nın askeri olup İsrail yanında yer alabiliyorlarsa hakikatinde kimin İhanet içinde olduğu kimin samimi ve dürüst olduğu anlaşılacaktır sanırım.

Mescidi Aksa ve Filistin halkının özgürlüğü ümit ve dileğiyle Alaha emanet olun vesselam.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?