MİLLETİN VEKİLLERİ; MİLLETE VEKÂLET EDENLERDİR

MİLLETİN VEKİLLERİ; MİLLETE VEKÂLET EDENLERDİR
17-11-2021

Demokrasimiz ara ara sekteye uğrasa da günümüzde en iyi yönetim şekillerinden biri Cumhuriyet Yönetimidir.

İlimizin beş Milletvekili kontenjanı vardır. Son seçimde bu kontenjan Ziver ÖZDEMİR (Elektrik Mühendisi, İş Adamı), Necdet İPEKYÜZ (Doktor), Ayşe ACAR BAŞARAN (Avukat), Mehmet Rüştü TİRYAKİ (Sağlık Memuru, Avukat),Feleknas UCA (Açıköğretim de okuyor.) tarafından doldurulmuş bulunuyor.

Bunlardan en dikkat çekeni Feleknas UCA. Kendisi aslen Almanya’nın Celle kentinde doğmuş. Üstelik Vekillerimiz arasında üniversite mezunu olmayan tek kişi Feleknas UCA. Buna rağmen Feleknas UCA’nın Avrupa Parlamentosunda on yıl ve Türkiye de iki Dönem milletvekilliği yapması takdir edilmesi gereken bir husus... Birde halkın eleştirilerine karşı duyarlı biri olarak biliniyor.

Bununla beraber kimi milletvekillerinin Batmanda Milletvekili olduklarını söylemek zor. Mehmet Rüştü TİRYAKİ’nin Batmanla ilgisi yok gibi…  Aynı şekilde Necdet İPEKYÜZ varlığı ve yokluğu arasında neredeyse bir fark yok. Ayşe ACAR BAŞARAN’dan yapıcı, müspet çalışmalar bekleniyor.

Kısacası güzel Batmanımızın beş milletvekili var ve bu Vekiller bu halkın temsilcileri.

Vekillerin görevleri arasında halkın ihtiyaçları ve sorunları hakkında gerek ulusal ve gerekse yerel düzeyde çözüm üretmeleri, toplum yararını her şeyin üzerinde tutmaları, tarafsız olmaları,liyakata önem vermeleri geliyor. Ayrıca kişisel çıkar peşinde olmamaları ve buna alet olmamaları gerekiyor. Halkın menfaatlerini gözetmeleri gerektiğini söylemeye gerek yok.

Milletvekilleri; seçildikten sonra sadece kendilerine oy verenlerin değil, vermeyenlerin de vekili olduklarının bilinciyle, temsil görevini yerine getirmeleri gerekiyor.

Ayrıca vekili oldukları ilin adil ve hakkaniyet doğrultusunda yönetilmesi, gelişip kalkınması ve ilerlemesi için birinci dereceden insiyatifsahibiler. İlimizin kültürel, ekonomik ve sosyal açıdan kalkınıp ilerlemesinden birinci derece de Vekillerimiz sorumlu… Her Vekilin üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmesi gerekiyor.

Aynı zamanda ilimizin kalkınıp ilerlemesi ancak tüm Vekillerin birlikte çalışmalarıyla mümkün...  Aksi takdirdevekiller, seçildikleri topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmemiş olurlar.

İlimizin ihtiyaçları için beş Milletvekili belirlenmiş...

O halde ilimiz için ister iktidar, ister muhalefet vekili olsun, tüm vekillerin elbirliğiyle çalışması mukadder...  

Hiç kimse “Biz iktidar değiliz. Muhalefetiz. İlimizin ilerlemesi ve kalkınması konusunda sorumlu değiliz.” deme lüksüne sahip değil...

Bu gemiiktidarıyla muhalefetiyle hepimizin.Dolayısıyla halkımızın sorumluluğu da hepimize düşmekte...

Milletvekillerinin özelliklerinden biri de halka karşı şeffaf olmasıdır. Milletin Vekilleri, Millete vekâlet edenlerdir. Bu nedenle maalesef,Vekillerimizin Batman için yeteri kadar çalışma ve gayret içinde olduklarını söylemek mümkün değil.

Bu konuda her ne kadar iktidar Milletvekili olsa da Sayın Ziver ÖZDEMİR’in hakkını vermek gerekiyor. Beş vekilin görev yapması gereken alanda, maalesef tek başına koşuşturmakta, hem işsizlik, hem sağlık, hem eğitim, hem de ekonomik ve kalkınma alanında çalışmalar yapmaktadır. Görevinin gereği olarak bakanlıklar arasında mekik dokumakta,hazırlanan projelerin hayata geçirilmesi için canı gönülden çalışmaktadır.

Basın ve yayında gördüğümüz kadarıyla; diğer vekillerimizin ilimiz için kalkınma ve gelişme yönünde pek bir çalışma ve gayret içinde olduklarını söylemek mümkün değil.

Gönül ister ki;

Halkımızın gelişip ilerlemesi, müreffeh bir yaşam sürdürmesi, çağdaş uygarlık seviyesine çıkması, ilimizin kalkınması için tüm Milletvekillerimiz, el ele vererek, hep birlikte, projeler üretsin, çalışmalar yapsın, Ankara’dan gerekli onayları alarak üzerlerine düşeni en iyi şekilde yerine getirsinler…

Böylelikle daha çok ve daha hızlı bir gelişme ve kalkınmanın olacağı muhakkak.  Beş Vekilin yapması gereken hizmeti, tek Vekilin yapmasının; sorumlu oldukları halka karşı görevlerinin aksamasına neden olacağı muhakkaktır.

Kalkınıp ilerlememiz için Vekillerimizden isteğimiz halka hizmeti elbirliği ile en iyi şekilde sunmalarıdır. Hep birlikte sorunların üzerine gitmeleri, halkın faydasına olan çözümler üretmeleri, devletten; halkın huzuru, saadeti ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmeleri için omuzlarına yüklenen yükün gereğini yerine getirmeleri ve bunun bilincinde olmaları temennimizdir.

Bu konuda tüm Vekillerimizin ellerinden geleni yapacaklarını ümit ediyor, selamlarımısunuyorum…

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?