ÖĞRETMEN VE MEMURLARA VAAD ÇOK KAZANÇ AZ

ÖĞRETMEN VE MEMURLARA VAAD ÇOK KAZANÇ AZ
22-12-2021

Toplumu eğitip bilgilendirenler öğretmenlerdir. Bu nedenledir ki öğretmene saygı neredeyse anne ve babaya saygı ile eş tutulmuştur. Geçmiş tarihlerde eğitim ve maneviyat her şeyden üstün tutulduğundan öğretmene verilen değerde her değerin üstünde görülürdü.

Ne yazık ki günümüzde bunu söylemek pek mümkün değil. Hele hele iktidar olup yönetimi ele alanlar, öğretmenlerimizin başlarını okşayıp öğretmenler gününde övmekten başka pek bir adım atmıyorlar. Hayata maddi gözle bakılan günümüzde Öğretmenler eğitici olarak değil daha çok çocuk bakıcısı olarak görülüyor.

Toplumun bu bakışa sahip olmasının temelinde Öğretmen ücretlerinin muadillerine göre daha düşük olmasının payı büyük. Bir başka deyişle, devlet neredeyse en düşük ücretiöğretmenineveriyor.

Yeni bir seçimin son virajına geldiğimiz bu zamanda, yapılan ani ve süratli manevralar, oluşan hayat pahalılığı nedeniyle halkın alım gücünü neredeyse yarı yarıya düşürürken, alınan önlem ve tedbirlerine yazık ki bu kayıpları karşılamıyor.

Halkın alım gücü büyük bir ivme ile düşmekte. Artık Memurun temel ihtiyaçların karşılanması bile zorlaşmıştır.

Verilen vaatler maalesef memurun ihtiyacını karşılamayave memurun memnun edilmesine yetmemektedir. Örneğin bundan iki seçim önce getirileceği vaat edilen 3600 Ek katsayıgöstergesidüzenlemesinin 2022 yılında hayata geçirileceği halen iddia halindedir.

Bundan iki seçim önce vaad edilen bir vaadin üçüncü seçimde bir müjdeymiş gibi sunulması öğretmenler için gülünecek bir durumdur. Bu uygulamanın gerçekleşmesi sadece muadilleri ile aralarındaki maddi hak uçurumunun kapatılması için küçük bir basamaktan ibarettir.

Bugün yaşam kalitesi yarı yarıya inen memurun 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ellerine maddi olarak bir şeyin geçmeyeceği ortadadır. 30 yıl çalışan bir öğretmenin diğer çalışanlara göre emeklilik ikramiyesi ve maaşı çok düşük ve yetersizken 3600 ek katsayı göstergesinin uygulamasıyla 20 000 ile 30 000 TLarasında artı bir tazminat alması ve emeklilik maaşında bir artışın olması yaraya merhem olmasa da ret edilecek bir durum değildir.

Fakat doların fırlaması, enflasyonun artması, zamların peşi sıra gelerek neredeyse stok oluşturularak satılmak istenmemesi verilen müjdenin, müjde olmaktan çıktığını göstermektedir.

Her şeye rağmen 3600 ek göstergesi bir müjde değil bundan çok önce gerçekleştirilmesi gereken bir haktır. Bu haktan sadece 25 yıl görev yapmış memurlar faydalanabilecektir. Getirisi ise emekli olunca ortaya çıkacaktır.

Bir başka deyişle 3600 ek gösterge Memurun cebine bir şey koymayacaktır. Ancak emekli olunca bir faydası olacaktır. Bir Kürt atasözü ile “Keronemrehetaqivarşin bibin”köylü açlıktan ölmek üzere olan eşeğini teskin etmek için kulağına eğilerek “Ölme Eşeğim ölme deve dikeni yeşerene kadar” diyerek ona müjde vermeye çalışır. Oysa daha bahara çok vardır.

Memurun durumu da bundan ibarettir. Kaldı ki bu düzenlemenin 2023 seçimlerine kadar uzatılacağı da ortadadır. Bu tür ayak oyunları iktidara artı getirmeyecektir.

Hak” için değilde “oy” için yapılan düzenlemeler halk tarafından doğru ve yerinde okunmakta ve halkın tepkisi de buna göre göstermektedir. Halkın hesabı baskı dönemleri hariç hep isabetli veyerindeolmuştur.

Bundan önceki iktidarları bitiren halkın bu isabetli hesabıdır.

Öğretmenler için yapılan bir diğer düzenleme de “Öğretmen Meslek Kanun”un hayata geçirilmesidir. Bu kanunla Öğretmenler için idari görevlendirilmelerin kadro haline geçirilmesi dışında herhangi bir bilgi yoktur.

Ancak bu kanun ile Uzman Öğretmenlik ve Baş Öğretmenlik statülerinin getirilmesi en az on ve yirmi yıllık bir görev süresini gerektirir ki buda hem eğitim ve hemde sınav şartına bağlı olacaktır. Alınacak maddi ücret ise Uzman Öğretmen için Bin TL. Baş Öğretmen için İki Bin TL olarak belirlenmiştir.

Dolayısıyla günümüzde doların çok yüksek bir değere çıktığı, fiyatların yüzde yüzden fazla bir zamla karşılaştığı bir dönemde öğretmen ve aynı zamanda memur kesimine yapılacak iyileştirmeler hem geneli kapsamadığından hem de alım gücünün büyük bir şekilde düşüş göstermesinden pekte bir kazanç sayılmayacaktır.

Yıllar sonra ve bazı şartlara bağlı olarak verilecek haklar ne yazık ki şimdiden berheva olmuş, hiçbir değeri kalmamıştır.

Memur ve Öğretmenler için acilen yeni bir ücret düzenlemesi yapılmak zorundadır. Üstelik yapılacak bu düzenlemenin ikna edici bir güce sahip olması zorunludur.

Aksi takdirde Memurlar, babalarının yaptığını yapacak, seçime gittikleri ilk fırsatta kimsenin gözünün yaşına bakmayacakları muhakkaktır.

Şahsen iktidarın bu güne kadar gerçekleştirmediği yeni ekonomik paketin desteklemekle beraber, iktidarın tanıdığı altı aylık süre ile değil üstüne bir altı ay daha ekleyerek bir yıllık bir süre veriyor ve bu ekonomik programın hepimize hayır getirmesini diliyorum.

Aksi taktirde herkes kendi sonunu kendi eliyle getirmiş olacaktır.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?