Prens Harry’nin İtirafı

Prens Harry’nin İtirafı
11-01-2023

İngiltere Prensi Harry,

“Afganistan da 25 kişi öldürdüğünü ve bundanda utanç duymadığını” yazmış.

Utanmazların zaten utanması olmaz ki utansın…

Sanırım bu öldürdüklerini birebir kendi eliyle öldürdüğü kimseler. Çünkü Birleşik Krallığınınöldürdüğü masum insanlarınsayıları milyonları buluyor.

Afganistan da 2001 yılından sonra öldürülenlen insan sayısı sadece 47230 u buluyor. Bunların 26250 sisadece çocuklardan oluşuyor.

Dünyanın en demokrat ülkesi Sözde İngiltere…

Asıl ismi Birleşik Krallık… Ve Amerikadahil neredeyse dünyanın büyük bir kısmını yönetiyor. Üstelik görünürde İngiliz Devletini yöneten sömürge ülkelerinden Hindistanlı bir mülteci

Hakikatte bu ülkeler asırlardır iktidarları için dünyanın dört bir yanında mazlum kanı akıtıyorlar.

Irakta, Suriye de, Libya da, Cezayir de, Mısırda Filistinde ve daha adını sayamadığım onlarca ülkede yüzbinlerce masum insanın ölümüne, kanlarının akmasına neden oldular.

Görünüre bakılırsa da Hindu bir Hindli dünyanın yarısını elinde tutan ve yöneten İngiltere’nin Başbakanı

Nasıl bir algı oluşturulmuş varın siz düşünün…

Neysekigerçek krallar bazen sürçü lisan edip gerçekleri haykırıyorlar.

Prens Harry’nin birebir 25 Afganlı masum öldürdüğü gibi…

Kitabını daha okumadım. Bunların kaçı çocuk, kaçı kadın, kaçı suçlu, kaçı masum bilemiyorum.

Büyük ihtimalle öldürdüğü en büyük suçlu,ülkesinin topraklarını kurtarmak için işgalci güçlere karşı savaşan kahraman Afgan yerlileri olmalı…

Bizim nazarımızda ülkesinisömürgeci ve işgalci güçlerden kurtarmak için mücadele veren her kişi ve kesim gibi Afganlı vatanseverlerdebirer kahraman…

Yalnız onlar mı? Tabi ki değil…

Vietnam başta olmak üzere Latin Amerika halkları, Afrika halkları ile Kafkas milletleri ve Ortadoğu da bağımsızlık mücadelesi veren her milletin savaşçıları hakikatte işgalci güçlere karşı savaştıkları için birer kahramanlar…

Aynı şekilde Irakta, Suriye de, Filistinde, Lübnanda, Mısır da, Cezayir de, Libya gibi benzeri birçok ülkede sömürgecilere karşı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi veren tüm Özgürlük Savaşçıları birer kahramandır.

Ancak;Halklarının kültür ve geleneklerine, düşünce ve inançlarına, yaşam tarzlarına savaş açan, sömürgeciEmperyalistlerin kültür ve yaşam tarzlarını benimseyip baskı ve zorbalıkla halklarını asimile eden, sömürgecilerin yaşam tarzını bire bir benimseyip öldürmeyi bile mübah görecek kadar “yılanın deliğine girercesine” taklit edip uygulatmaya çalışan, bu uğurda aydınlarını idam edecek kadar toplumuna düşmanlaşmış sahte kurtarıcılar tabi kikahramanlarımız olamazlar…

Onlar olsa olsa toplumlarını köklerinden koparıp ayırmak isteyen gönüllühainlerdir.

Sömürgeci işgal güçlerinin her buyruğuna teslim olup, onlara gizli veya açık boyun eğen, onlarla işbirliği yapan, onların kültürünü halklarına empoze edip halklarını yozlaştırarak düşmanlarına benzetmeye kalkışan ve bu yaptıkları ile halklarının kurtuluşu için mücadele ettiklerini söyleyenkısım, kesim ve kişilerdekahraman olamazlar.

Maalesef zaman öyle bir zaman ki kahramanlar;hain, hainler ise kahraman olarak görülür olmuştur.

Günümüzün süper güçleri olarak bilinen, aynı zamanda demokrasi havariliğine soyunan ülkelerin her bir yönetici ve erleri Prens Harry gibi işgal ettikleri ülkelerin halklarından en az onlarcasınaişkence etmiş, öldürmüş veya katletmişlerdir.

Tabi ki bu ülkelerin başında Amerika, İngiltere, Fransa ve Rusya gelmektedir.

Hele hele bir de Ortadoğu’nun sahipsiz halkı olan Filistin’den bahsedecek olursak görürüz ki her birİsrailli muhakkak ve muhakkak en az  bir Filistinliyi ya işkence etmiş, ya kanını akıtmış ya da öldürmüştür. Bu zulümü yapmamış ve ortak olmamış hiçbir İSRAİLLİ yoktur. 

İşte bu yüzden İsrail Katil ve kaniçici bir devlettir.

Onu koruyup kollayan Amerika ve yandaşları da mazlum kanı akıtan katillerdir.

Dünyanın en büyük krallığının varisi Prens Harry itiraflarıyla asırlar boyunca yapılan vahşiliği ve kan içiciliği bir kez daha açık bir şekilde itiraf etmiştir.

Büyük düşünür ve Devlet AdamıAliya İzzet BEGOVİÇşöyle der:

Hiç unutma evlat!

Batı hiçbir zaman medeni olmamıştır. Bugünkü refahı, devam edegelen sömürgeciliği,döktüğü kan, akıttığı gözyaşı ve çektirdiği acılar üzerine kuruludur.” diyerek ne de güzel söylemiştir.

Vesselam…

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?