Sayın Valinin Gayreti Tabana Da Yansımalıdır

Sayın Valinin Gayreti Tabana Da Yansımalıdır
22-06-2022

 “Makamlar emanettir” diye bilinir devlet kurumlarında. Yönetimlerde hak, hukuk, adalet ve en önemlisi de kul hakkı çok önemlidir.

Malum hiç görmediğimiz, hiçte beklemediğimiz özelliklere sahip bir Mülki Amirimiz var. İnsanlarla diyaloğa önem veren, küçüklerle küçük, büyüklerle büyük, sınıf ve konum ayırımı yapmaksızın her türlü vatandaşla diyalog kuran bir VALİ

Şehrimizin en üst yöneticisi, Mülki amiri…

Aynı zamanda Belediye de de tüm yetkileri elinde tutan güç ve imkan sahibi, etkin ve istediğini yaptırabilecek bir otorite...

Geldiği günden beri her türlü imkânları halkın hizmetine sunan bir idareci…

 Makamın Emanet olduğunu bilen, insanları bir tarağın dişleri gibi eşit gören,  herkesi kardeş gören bir yetkili.

Kurum amirlerini Sabah namazından sonra toplayarak brifing alacak kadar çalışkan ve gayretli. Bir ayağı pergel gibi merkezde, diğer ayağı ilçe ve köyler dahil dört bir yanı dolaşan aktif bir amir. Çocuklar, yaşlılar, kadınlarla hoş sohbet ve dertleriyle dertlenebilecek kadar tevazu sahibi  ve hatta  işçileri kürekle beton atarak gayretlendirecek kadar tecrübe ve emek sahibi bir otoriter.

Hiç görmediğimiz kadar bizden biri…

Bazılarımız “Hele bir durun bakalım yolu nereye çıkacak” diyebilirler. “Acele etmeyin, hele bir icraatlarını görelim.” Diyenler olabilir. Bazıları da hiç karşılaşmadığımız kadar halka şefkat ve merhametle yaklaştığı için yere göğe sığdırmayabilirler.

Ama herkes bugüne kadar bildiği bildik, kestiği kestik, halktan kopuk amirlerden olmadığına hem fikir…

Hakkını vermek lazım gerçekten bugüne kadar böyle mütevazive hakla bütünleşen bir yöneticiyle karşılaşmadık.

Geliş, giriş ve gelişmenin kanımca çok iyi, iyi de ne demek mükemmel olduğunu belirteyim.

Hele hele yol yapım çalışmalarında belirlenen parke döşeme işinin hemen de iki katına çıkarması yapacağı işlerle ilgili hedeflerini ikiye katlayacağının bir işareti, alameti olarak algılıyorum.

Halkımızın istediği; devletin insanlarımızı hakkaniyet içinde adaletle, hak ve hukuk doğrultusunda idare etmesidir.

Onurlu, kişilikli, izzet ve şeref sahibi her kişinin Mülki Amirlerimizden istediği en önemli istek adaletle yönetim ve hakkaniyettir.

Bu gün Sayın Valimizde gördüğümüz devlet anlayışı insanlarımızın bir hak olarak gördüğü ve beklediği bir yönetim anlayışıdır.

Umarım ve dilerim ki bundan sonrasında karşılaşabileceğimiz olumsuz durumlar nedeniyle yazmış olduğum bu satırları yazdığıma pişman olmam…

Batman ileriye dönük ve önü açık bir ilimizdir. Kendi üretimi ile kendine yetebilecek ender illerdendir. Her türlü ham maddeye sahiptir. Aynı zamanda kalifiye elemana, iş gücüne ve bunları gerçekleştirecek imkânlara da sahiptir.

Bizlere bunları bir arada en iyi şekilde harmanlayacak, üretim oluşturacak yöneticilere ihtiyaç vardır. Bu nedenle Mülki Amirlik ile Belediye yönetiminin birlikteliği işlerin hızlı ve doğru yürümesi açısından büyük bir fırsattır. Sahip olunan bu fırsatın en iyi şekilde değerlendirilerek sorunlarımızın en güzel şekilde çözümlere kavuşturulmasını beklemekteyiz.

Bu nedenle Mülki Amirin iyi niyetini göz ardı ederek, görev ve sorumluluklarını, yerine getirmeyen, haddi aşan, haktan ayrı girişim ve davranışlarda olacaklara fırsat verilmemelidir. Haksız çıkarlar peşinde koşarak, iyi niyetisuiistimal etmek isteyenlere fırsat verilmemelidir.

İyi niyete güvenerek yapılan işlerin yarım bırakılması, görevlerin hakkıyla yerine getirilmemesi, yapılan çalışmaların baştan savma, düzensiz, kontrolsüz, yarım yamalak yapılmasına müsaade edilmemelidir.

Maalesef içimizde otorite boşluğunu fırsat bilerek haksız çıkarlar peşinde bulunanalar vardır ve fırsat kollamaktadırlar. İstismar yolları tamamen kapatılmalıdır.

Örneğin su atık kanallarının yapımından sonra yolların çok kötü asfaltlanması, rögarların ya yüksek veya çok çukur olması, işin bitiminden sonra yolların girintili çıkıntılı ve bozuk bırakılması, kaldırımların kazalara sebep olacak şekilde tehlike oluşturması gibi…

Sayın valimizden beklentimiz bugüne kadar gösterdiği iyi niyet ve faaliyetlerin bir an önce sahada karşılığını bulmasıdır. Bir örümcek ağı gibi iç içe geçmiş sorunlarımızı özverili çalışması, bilgisi, tecrübesive devletin sunduğu imkânları ile çözüme kavuşturacağından hiç şüphemiz yoktur.

İnsanlarımız gayretli, çalışkan ve kabiliyetlidir. Fakat onların önünü açacak, yol gösterecek, iş yapma yöntem ve şekillerini gösterecek tecrübeli yöneticilere ihtiyaçları vardır. Bu da ancak kolektif bir çalışma ile gerçekleşebilir.

Bu nedenle Sayın Valimizin göstermiş olduğu performans ve gayretin aynısını en üst makamdan tabana doğru azimle, şevkle, aksamayan bir gayretle gerçekleştirilmesini beklemekteyiz.

Tüm hizmet alanlarının aktif hale geçmesini ve görevlerini valimizin gayret ve performansıyla eşdeğer bir performans göstermelerini belki daha da ileriye götürmelerini bekliyoruz.

Aksi takdirde Sayın Valimiz ne kadar emek ve gayret sarf ederse etsin bu gayretler en üst basamaktan tabana kadar yayılmadığı müddetçe başarılı olunması mümkün olmayacaktır.

Yapılan çalışmaların devamını diliyor, tavandaki azim ve gayretin tabanda da karşılık bulmasını ümit ediyorum. Umarım ilimiz ve halkımız için hayırlı bir süreç başlamış olur. Temennimiz ve arzumuz ilimiz ve halkımız için hayırlı çalışmaların yapılmasıdır.

Bu temennilerle;

Sayın Valimize “Hoş geldiniz” diyor, hayırlı olsun dileklerimizi sunuyoruz.

 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?