SENDİKACILIK VE BİZ

SENDİKACILIK VE BİZ
31-08-2022

     Yaz döneminin sonlarına doğru geliyoruz. Tatilin rehavetini daha üzerlerimizden atmadan çalışanlar arasında bir hareketlilik başlamış bulunuyor.

     Bilhassa memur sınıfı arasında başlayanbu hareketliliğin sebebi üç yılda bir yapılan sendika seçimlerinin yaklaşmış olması…

     Malum ülkemizde Sendikalar çok faal ve görevlerinin üzerinde bir rol üstleniyorlar. Neredeyse hükümet devirip hükümet kurduracak güce sahipler. Bu nedenle de çok büyük çalışmalar içine girebiliyorlar.

Geçmişte bunun örneklerine çok rastladık.

     Her ne kadar Sendikalar ülkemizde amaçlarının dışında kullanılıyor olsalar da Sendikacılığın asıl amacı “Kamu görevlilerinin ekonomik, sosyal meslekî hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi” olarak tanımlanıyor.

     Sendikalar,“Çalışanlarınsosyal, ekonomik hak ve çıkarlarını korumak, sorunlarını çözmek amacı ile kurulmuş ekonomik öğeler taşıyan, devlet,siyasi partiveiktidarörgütlenmelerinden bağımsız örgütler.”olarak tanımlanıyor Vikipidi de.

Sendikal yapı, İşyeri temsilcilikleri temelinde şekilleniyor.

     Kısaca Sendikalar;“Çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarını savunmak için örgütlenmiş yapılar olarak tanımlanabilir.

     Çalışmalarını, üyelerinde aldıkları aidat adı altında ki düzenli bağışlarla sağlıyorlar. Üyelerinin maaşların belirli bir yüzdesine karşılık gelen bu aidatlar son dönem de sendikacılığı teşvik adına Devlet tarafından ödeniyor.

Dolayısıyla “Ne kadar üye o kadar gelir” sayılıyor Sendikalar için.

     Son verilere göre MemurSendikalarının üye sayılarışöyle: Memur Sen 1 milyon 54 bin 642 ile en fazla üyeye sahip. Türkiye Kamu-Sen: 526684 ,Kesk: 150338, Birleşik Kamu-İş 102726 üyesi ile diğerleri takip ediyor.

     Toplam Memur Sayısı 2 milyon 746 bin 681 olan ülkemizde memurların yüzde 72.63'ü Sendikalı.Bu sayı 1 milyon 994 bin 845' üyeye karşılık geliyor.

     Sendikalılaşmak; aslında çalışanların haklarının korunması açısından önemli bir örgütlenme. Ama gel gör ki artık sendikalar çalışanlarının haklarını korumak ve kollamak haricinde her türlü faaliyet içinde bulunabiliyorlar.

     Tabi ki her sendikanın kendine göre bir sosyal görüşü var. Düşünce ve inançlarının doğrultusunda örgütlenmek her çalışanın hakkı.

Bunda bir sıkıntı yok.

Lakin kendi düşünce ve görüşlerini toplum üzerinde dikte etmek için sendikaların kullanılması kabul edilebilir değil.

     Bu benzeri durumlar geçmişte çok yaşandı. Kamuda başörtüsü yasağı, farklı inanç ve kültürlere sahip insanların toplum hayatından soyutlanmaya çalışılması, tek tip insan üretimi, ülkenin tüm renklerinin bir ırkın ve kişinin felsefesine uydurulmaya çalışılması, ve benzeri bir çok konu da Sendikalar aktif rol aldı.

     Sendikalar; üye potansiyelleri, maddi gelirleri, hukuki konumları ve sosyal statüleri nedeniyle toplum üzerinde tartışmasız bir şekilde etkili olabiliyorlar.

     Milyonların üzerinde Üyeye sahip olan sendikalı sayısına bunun birkaç katı aile sayısını da eklediğimiz zaman ülkenin siyasetinde etkin rol oynamaları tabi ki kaçınılmaz oluyor.

Neredeyse her siyasi partinin çizgisinde bir sendikası da bulunuyor.

Bu nedenle de Sendika seçimleri önemli…

     Bir diğer önemli nokta Sendika aidatlarının binde altı ile sekizlere varan miktarlardan oluşması ve bu gelirin sendika yöneticilerinin insiyatifinde olması.

     Bu durum Sendikalara maddi olarak büyük bir güç katıyor. Aynı zamanda üyelerinin sayısınca da söz sahibi olma potansiyeli veriyor.

Sendika temsiliyeti;Başkan ve yöneticilerine önemli bir makam kazandırıyor.

     Sendika gelirini basit bir şekilde ve yaklaşık olarak hesaplayacak olursak en büyük sendikanın aylık geliri1 milyon 54 bin 642üye ile yaklaşık 63 milyar 278 bin 520 TLye karşılık geliyor. Bu da bir aylık süre için çok büyük bir bütçe oluşturuyor.

Bu gelirin kullanım yetkisi sendika yönetim kuruluna ait.

     Sendika gelir ve giderleri denetim kurulları,ve denetçileri tarafından yapılıyor.

 

     Kısacası yönetimin harcamaları yine yönetim tarafından yapılıyor. Bu nedenle harcama konusunda çok rahat davranabiliyorlar. Herhangi hesap soracak bir merci bulunmuyor.

Sonuçta Sendika yöneticileri hem büyük maaşlar alıyor, hem de ellerinde güçlü maddi kaynaklaroluşuyor. Bu kaynakları istedikleri şekilde harcayıp kullanılabiliyorlar.

 

Sendika seçimleri bu nedenle önemli..

Ama kazanmak o kadar da kolay olmayabiliyor.

 

Şimdi sırada Eğitim Sendikaları var.

     Batman Eğitim Bir Sen 3800 üyesiyle yetkili Sendika konumunda.Gelir açısından aylık ortalama 228 bin TL likgelire sahip olmakla birlikte bunun 138 bin TL lik kısmı geri dönebiliyor.

 

     Batman için Sendika seçimleri bu açıdan da önemli. Yaklaşan seçimlere yönetimden razı olunmayacak ki üç grup katılıyor.

Her birisinin kendisine göre vaadleri var.

Bizlerde bu aşamada takipçileri olacak, zaman zaman haklarında sabit bilgi ve görüşlerimizi ortaya koyacağız.

Tabi ki “Herkes ektiğini biçer.” Kişi yaptığının karşılığını görür. Ha bu dünya da ha da mahşer zamanında.

Hakta sebat edenlere müjdeler vardır.

Hayırlı bir seçim startı dileğimizle …

Allaha emanet olunuz.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?