Taraf ve tarafsız olmak

Taraf ve tarafsız olmak
17-11-2023

İsrail devletinin hayali ve hedefi olan Arz-i Mev'ud un ne olduğunu biliyor muyuz?

Tevrat in Tekvin kitabının 15 babında:

"O gün de Rab, Abrahamla ahdedip dedi: Mısır ırmağından büyük ırmağa, Fırat ırmağına kadar bu diyerı, Kenileri ve Kenizzileri ve Kadminileri ve Hititleri ve Perizileri ve Refalari ve Amirleri ve Kenanileri ve Girgaşileri ve Yebusileri senin zurriyetine verdim."

Bunu dayanak kabul eden Yahudiler; Fırat Nehrinden Nil Nehrine olan bölge üzerinde hak iddia ederler.

Osmanlı Devleti'nin yıkılması, İngilizlerin bölgeye hakim olması neticesi Filistin topraklarına yerleşen Yahudiler günümüze kadar "hakları!" Olduğuna inandıkları bu topraklarda yaşayan Filistin halkına sürgün ve soy kırımı uygulamaktadır.

Gazze de yaşanan olaylar süre gelen bir davanın neticesidir.

Olaylar İsrail'in insiyatifine bırakılsa Filistin halkının başına gelenler Arz-ı Mev'ud topraklarında yaşayan diğer milletlerin de başına gelecektir.

Rivayet edilir ki Nemrut Hz. İbrahim (as) yakmak için odunlar yığmış ateşe vermişti.

Ona yaklaşmak mümkün değildi.

Alevleri arşa yükseliyordu.

Hz. İbrahim (as) ateşe atılmak ve hak dava yok olmak üzere idi.

Nemrut ve taraftarları dışındaki tüm mahluklar olan biteni endişe, korku ve telaş içinde izliyordu.

Ancak bir karınca hariç. (Bazı rivayetlerde farklı hayvanlardan söz edilir.)

O ağzına suyu almış yangına doğru gidiyordu.

Bu vaziyeti gören bir başka mahluk karıncaya;

-Ne yapıyorsun? Diye sorduğunda Karınca;

-İbrahim'i yakacak ateşi söndürmek için su taşıyorum.

-Ateşi söndürmek!!! Ağzındaki bu su ile mi? Diyerek karınca ile alay eder.

Aslında karınca ile alay etmesi doğru olandır. Çünkü ateş öyle büyüktür ki o su ile onu söndürmek imkanı olmadığı gibi karıncanın ateşe yaklaşması bile mümkün değildi.

Karınca "Koca ateşi söndüremeyeceğimi ben de biliyorum. Ancak ben bana düşeni yani vazifemi yapıyorum. Tarafımı belli ediyorum."

Tarafını belli etmek doğru olandır.

Bı taraf olanın bertaraf olması hep olasıdır.

Bu dünyada olmasa da öbür dünyada Mahkeme-i Kübra da hesap vermesi ve tarafı olduğu ile haşır olması kesindir.

Bizler de İsrail mallarına karşı boykot etme konusunda kararsız olmayalım.

Eğer düşüncemiz "Benim boykot etmem ile ne olur ki" ise yanlış düşünceye sahibiz.

Alternatif ürünleri almaya çalışalım.

Bir şey yapmasak da en azından tarafımızı belli edelim.

Allah "nurunu tamamlayacak" bizler de hak davanın taraftarı olalım ki kâfirlerden olmayalım.

Selam ve dua ile.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?