Zilhicce Ayının ilk on günü

Zilhicce Ayının ilk on günü
01-07-2022

Hac ibadeti münasebetiyle hac ayıda denilen Zilhicce ilk 10 günü sevap bakımından müstesna günlerdir.

Hicri takvimin son ayı olan Zilhicce ayının ilk 10 günü  Ramazanın son on günü dışında tüm zamanların en efdal vaktidir.

Fecr süresinin 2. ayetteki üzerine yemin edilen on gecenin zilhicce ayının ilk on gecesi olduğu konusunda müfessirlerin çoğunluğunun görüşü vardır. (Dib. Ansk)

İbn Abbas (ra) "Bilinen günlerden Allah'ın ismini zikretsinler" (Hacc 28 ayet) "Bilinen günler" ifadesi de zilhiccenin ilk on günü veya teşrik günleri diye yorumlar.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Allah katında ibadet edilecek günler içinde zilhiccenin ilk on gününden daha hayırlısı yoktur. "(Buharı)

Zilhicce’nin ilk on günü diğer sene günlerinden daha üstündür. 

Bu üstünlük Ramazan ayının son on günü dahil istisnasız bir şekilde tüm senenin günlerinden daha üstündür. Ancak Ramazan ayının son on gecesi, Zilhicce’nin ilk on gününden daha faziletlidir. Çünkü bu geceler bin aydan daha üstün olan Kadir gecesini barındırırlar.  (Tefsir İbn Kesir 5/412) 

Zlhicce ayının ilk 9 gününü arafatta olan hacı adayları dışındakilerin oruç tutmaları Nebi ﷺ'in sünnetidir.

İbn Hacer el-Askalânî (rahimehullah) şöyle demiştir: 

Bu günler, içerisinde ibadetlerin anaları; namaz, oruç, sadaka ve hac toplandığı için diğer günlerden üstün kılınmıştır.”

Kimi alimler bu 10 günün Ramazân’ın son 10 gününden daha faziletli olduğunu söylemişlerdir.

Zilhiccenin ilk10’un gündüzleri, içinde Arefe (9. gün) ve kurban bayramı (10. gün)  günlerini içinde bulunması sebebiyle gündüzleri diğer tüm ay ve günlerden fazilet bakımından daha üstündür. 

Ancak Ramazân’ın son 10’unun gecesi ise, Kadir gecesini içermesi sebebiyle bu 10 günün gecelerinden daha üstündür.

Bu günleri oruçlu geçirmeye özen gösterelim.

Selam ve dua ile.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?