USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

DÜŞÜNCE VE İNANÇ PLATFORMUNDAN MANİDAR İKİ MESAJ

DÜŞÜNCE VE İNANÇ PLATFORMUNDAN MANİDAR İKİ MESAJ
25-11-2021

Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu, muhafazakâr STK’ların bir araya gelerek oluşturdukları bir oluşumdur.

20’nin üzerinde STK’nın üyesi olduğu platformu oluşturanlar düşünce olarak AK Parti, Hüda-Par, Saadet Partisi gibi partilere yakınlıkları ile bilinirler.

Bu nedenle bugüne kadar yaptıkları açıklamalar genelde hükümetin politikalarını benimseyen tarzdaydı.

Ancak hafta başında yaptığı yazılı basın açıklaması, daha önce yapılan açıklamalardan farklı bir dil ve üsluptaydı.

Direk AK Parti Hükümetine karşı açık bir eleştiri olmasa da verilen mesajlarda rahatsız oldukları bazı durumları dile getirmiş oldular.

Dünyada, Türkiye’de ve şehrimizdeki gelişmeler ile ilgili yapılan değerlendirme toplantısının ardından yapılan basın açıklamasında iki konuda özelikle AK Parti Hükümetine mesaj veriliyordu.

Birincisi, ekonomideki kötü gidişat, ikincisi ise son dönemde artan milliyetçi söylemlere duyulan rahatsızlıktı.

Ekonomideki gidişata ilişkin makul ve kuşatıcı bir izahatın yapılması icap edilmesi gerektiğine vurgu yapılırken, bu gidişata dur denilmesi için radikal adımların atılması beklendiği de ifade edildi.

Basın açıklamasında yer verilen diğer önemli konu ise son dönemlerde arttığı iddia edilen milliyetçi söylemlerdi.

Açıklamada, son dönemlerde artan milliyetçi söylem ve bürokraside bu zihniyete sahip idarecilerin artmasının sadece küçük ortağa mal edilemeyecek boyutlara ulaştığı, özellikle ülkemizde yaşayan Kürt nüfusun bu hususun doğurduğu politikalarla muhataplığının artmasının sorunun daha da derinleşmesine zemin hazırladığı, sorunun çözümü için tüm vatandaşları kucaklayacak bir dilin siyasete ve bürokrasiye hakim olmasının sağlanmaması gerektiğine vurgu yapıldı.

Bu iki konuyu gündeme getiren Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu Bileşenleri bu güne kadar hükümette yakın durduğu gibi, olası seçimde de oylarını çoğunlukla Ak Parti’den yana kullanacak olan isimlerden oluşuyor.

Bu yüzden yaptıkları açıklama her ne kadar bir eleştiri gibi duruyorsa da aslında AK Parti’nin lehinedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Batman gezisinin ardından verilen bu mesajlar manidardır.

Her ne kadar bazı ifadeler üstü kapalı şekilde ima edilmiş olsa bile mesajlar son derece anlaşılır ve açıktır.

Ak Parti içinde bu iki konu gündeme geliyor mu gelmiyor mu bilinmez ama bir gerçek var ki söylenen her iki konuda da AK Parti Üyeleri ve özellikle de Kürt seçmeler son derece muzdariptir.

Son yerel seçimlerde özellikle metropol şehirlerde AK Parti’nin elinde bulundurduğu belediyeleri kaybetmesinin bir sebebi de kuşkusuz bu sebeplerdi.

AK Parti içerisinde eleştiri mekanizması yeteri kadar açık olsaydı ve yapılan eleştiriler zamanında dikkate alınmış olsaydı, yerel seçimlerde oy kaybı belki bu denli olmazdı.

Bu sonuçlardan yola çıkarak eleştiri ve öz eleştiri mekanizmasının AK Parti içerisinde daha fazla olması gerekir.

Son derece sıkıntılı bir süreçten geçilirken özelikle Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu gibi bir yapının açıklamalarının dikkate alınması, AK Partinin lehine olacaktır.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?