HDP’Lİ VEKİL, KANUN TEKLİFİ HAZIRLADI

SİYASET
14-07-2021 13:52   Güncelleme : 14-07-2021 14:53
Google News

HDP Batman Milletvekili Dr. Necdet İpekyüz, Batman’ın Kozluk İlçesi’nde 7 köyün biriken elektrik faturaları nedeniyle elektriği kesilen ve su pompaları çalışmayan köylerle ilgili kanun teklifi hazırladı.

HDP’Lİ VEKİL, KANUN TEKLİFİ HAZIRLADI

Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gerekçesinde “Bazı yerleşim yerlerinde içme suyu sağlayan pompaların, elektrik borçlarının ödenmemesi sebebiyle, elektrikleri kesintiye uğratılmakta, içme suyu sağlama konusunda sıkıntılar yaşanmakta bu da özellikle pandemi döneminde salgın hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Anayasa göre herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Yiyecek, giyim, barınma, sağlık ve sosyal hizmetler, bu hakkın temel unsurlarındandır. Elektrik piyasası kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Madde 1- 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. İçme suyu şebekelerine ilişkin kesinti yasağı maddesine göre, içme suyu şebekelerine ilişkin elektrik aboneliklerinde ödenmeyen borç sebebiyle elektrik kesintisi yapılamaz. Şayet su şebekelerine ilişkin elektrik kullanımı diğer alanlardaki elektrik kullanımlarından ayrılamıyorsa bu şebekeler için ayrı hat üzerinden dağıtım teçhizatı kurularak elektrik aboneliği tesis edilir.  (2) Birinci fıkra hükmüne aykırılık durumunda, 16.ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine göre yaptırım uygulanır. (3) Ödenmeyen borçların tahsiline ilişkin genel hükümler saklıdır” denildi.